Czech Convention Bureau uspořádalo vzdělávací workshop s regionálními partnery

Czech Convention Bureau uspořádalo vzdělávací workshop s regionálními partnery

DomůAktualityCzech Convention Bureau uspořádalo vzdělávací workshop s regionálními partnery
Ve dnech 13. – 15. 10. proběhl třídenní MICE workshop, jehož se účastnili zástupci všech regionálních convention bureaus. Cílem akce bylo připravit zástupce jednotlivých regionů na nové výzvy, které současná doba přináší, pomoci jim zorientovat se v problematice kongresové turistiky i prodiskutovat možnosti efektivní spolupráce pro následující období.
Hlavní důraz během akce byl kladen na definování role, kterou by regionální kongresové kanceláře měly zastávat, akviziční možnosti i očekávání, která eventové agentury při přípravě akcí od regionálních convention bureaus mají.
Během workshopu se měli účastníci možnost setkat i se zástupci korporátní sféry, program byl doplněn site inspection ve dvou největších pražských kongresových prostorech – Kongresovém centru Praha i O2 Universu s novým hotelem Stages.

„Ráda bych poděkovala za možnost účastnit se workshopu na téma Rozvoj regionálních CVB, který pro nás agentura CzechTourism připravila. Byla to nejen pro mne, ale i pro další kolegy z krajů, kde s MICE segmentem teprve začínají pracovat, velká příležitost, jak pochopit princip fungování  MICE turistiky. Skvělé byly i předané zkušenosti od těch kolegů, kteří se v MICE turistice již dlouho pohybují. Vynikající byla organizace celého workshopu, účast zástupců všech krajů i výběr lektora. Všichni jsme ocenili i jejich pochopení pro obtížnost komunikace s našimi zřizovateli ze státního sektoru. Dostalo se nám návodu nejen jak začít a orientovat se v MICE turistice, ale i na komunikaci se státními subjekty ohledně přínosu MICE turistiky v regionu, což je pro nás zvláště velkým přínosem,“ uvádí Eva Richterová, projektová manažerka Středočeské centrály cestovního ruchu.

Czech Convention Bureau působí v rámci agentury CzechTourism od roku 2010. Zásadní důraz klade na jednotnou propagaci České republiky coby atraktivní MICE destinaci a na efektivní koordinaci marketingových aktivit v oblasti kongresového a incentivního cestovního ruchu. V projektu je zapojeno všech 14 krajů České republiky.

Více informací:
Ing. Tereza Matějková
Vedoucí manažer Czech Convention Bureau
ČCCR – CzechTourism
matejkova@czechtourism.cz