Pravidla pro vstup či návrat do České republiky od 27. prosince 2021

DomůAktualityPravidla pro vstup či návrat do České republiky od 27. prosince 2021
Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo seznam zemí podle míry rizika nákazy, který bude účinný od pondělí 27. prosince. Island a Lotyšsko budou nově v tmavě červené kategorii. Dochází ke zpřísnění podmínek příjezdu cizinců ze zemí s nízkým rizikem nákazy (zelená kategorie) a středním rizikem nákazy (oranžová kategorie) z důvodu předcházení šíření varianty omikron.

Nově bude nutné se ze zemí zelených a oranžových podrobit antigennímu nebo PCR testu před vstupem a po vstupu na území ČR 5. – 7. den podrobit PCR testu. V době oslav spojených s koncem roku dochází ke zpřísnění vstupu cizinců na území ČR, kteří se musí v období 30. prosince až 1. ledna podrobit PCR testu.

Z důvodu zabránění šíření onemocnění nové mutace omikron, bude pro cestovatele ze zemí s nízkým a středním rizikem nákazy stále nutné před vstupem na území ČR vyplnit Příjezdový formulář. Nově od 27. prosince bude nutné před vstupem na území ČR disponovat negativním výsledkem testu a následně se podrobit RT-PCR testu v rozmezí 5. až 7. dne od vstupu na území České republiky. V období od 30. prosince až 1. ledna roku 2022 mají cizinci povinnost se před vstupem na území ČR podrobit RT-PCR testu. Pokud jsou cizinci očkováni posilovací dávkou, není test před vstupem na území vyžadován. Vždy při opuštění místa bydliště nebo ubytování je povinností nosit respirátor nebo obdobný prostředek (bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % podle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), a to do doby negativního výsledku RT-PCR testu. Nově budou tedy podmínky vstupu ze všech kategorií sjednoceny.

Do kategorie zemí s nízkým rizikem nákazy (zelená kategorie) patří Vatikánský městský stát. Z mimoevropských zemí nebo jejich částí pak Argentina, Austrálie, Bahrajn, Chile, Indonésie, Kolumbie, Korea, Kanada, Katar, Kuvajt, Macao, Nový Zéland, Saudská Arábie, Peru, Spojené arabské emiráty, Rwanda, Uruguayská východní republika nebo Tchaj-wan.

Další kategorií jsou země nebo teritoria, které se vyznačují středním rizikem nákazy (oranžová kategorie). Do této kategorie se momentálně řadí Rumunsko a Azorské ostrovy. Při návratu ze zemí zelené, oranžové, červené a tmavě červené kategorie je nutné vyplnit příjezdový formulář, s výjimkou osob, které po celou dobu cestují pouze individuální dopravou.

Semafor zahrnuje také kategorii zemí s vysokým rizikem nákazy (červená kategorie). Do této kategorie aktuálně spadá Bulharsko, Finsko, Malta, Itálie a Švédsko. Pro návrat ze zemí z červené kategorie platí stejná pravidla jako při návratu z tmavě červené kategorie.

Do kategorie zemí s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červená kategorie) spadá Andorra, Belgie, Dánsko, Chorvatsko, Francie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko,  Německo, Nizozemsko, Kypr, Norsko, Monako, Island, Irsko, Rakousko, Řecko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Portugalsko vč. Madeiry, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko vč. Baleárských a Kanárských ostrovů a Švýcarsko a ostatní třetí země mimo EU. Osoby vracející se z červené a tmavě červené kategorie musí ještě před návratem do ČR vyplnit příjezdový formulář a zároveň před návratem podstoupit antigenní nebo PCR test, pokud k návratu použijí hromadnou dopravu. Pro tyto osoby platí také povinnost podstoupit po návratu do ČR PCR test, a to nejdříve 5. den a nejpozději 7. den po vstupu na území ČR. V případě cesty do ČR individuální přepravou, není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den a nejpozději však 14. den PCR test.

Podmínky testování při návratu z jiných zemí, než jsou uvedené státy z jihu Afriky, se netýkají osob, které mají alespoň 14 dní po plném očkování (v případě dvoudávkového schématu 14 dní po druhé dávce, v případě jednodávkové vakcíny 14 dní po očkování) nebo těch, které v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění covid-19. Zůstává jim jen povinnost vyplnit Příjezdový formulář.

Uznává se také očkování občanům třetích zemí, kteří mají dokončené očkování z mimounijní země látkou schválenou Evropskou agenturou pro léčivé přípravky, nebo jí odpovídající vakcínou, která je schválena Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití. Tyto osoby zároveň musejí mít vystavený ověřitelný certifikát, který je zveřejněný v seznamu certifikátů na webu Ministerstva zdravotnictví.  Může se jednat také o očkování ze zemí, pro které byl uzavřen implementační akt a vydávají certifikát podle EU covid nařízení. Nově Česká republika akceptuje také certifikáty z těch zemí, ve kterých probíhá očkování vakcínou schválenou EMA, míra proočkovanosti je zde vyšší než v České republice, země poskytuje věrohodné a ověřitelné údaje k pandemii a spolupracuje v rámci mezinárodních organizací v boji s pandemií. Kompletní podmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie covid-19 naleznete zde. 

Tato opatření platí i pro osoby očkované a ty, které v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění covid-19. Naopak výjimku mají pracovníci mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem, a také děti mladší 6 let, nenavštěvují-li předškolní zařízení.

Od pondělí 23. srpna 2021 se uznává také očkování občanům třetích zemí, kteří mají dokončené očkování z mimounijní země látkou schválenou Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), nebo jí odpovídající vakcínou, která je schválena Světovou zdravotnickou organizací (WHO) pro nouzové použití. Tyto osoby zároveň musejí mít vystavený ověřitelný certifikát, který je zveřejněný v seznamu certifikátů na webu Ministerstva zdravotnictví. Může se jednat také o očkování ze zemí, pro které byl uzavřen implementační akt a vydávají certifikát podle EU covid nařízení. Kompletní podmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie covid-19 naleznete zde.

Novinkou je také umožnění příjezdu a podání žádosti o vízum rodinným příslušníkům občanů ČR nebo ostatních členských států EU.

Výjimky pro testování (nikoliv vyplnění příjezdového formuláře) platí pro osoby s ukončeným očkováním (14 dní od poslední dávky) či osoby, které již nemoc COVID-19 v posledních 180 dnech prodělaly.

Aktualizovaný seznam zemí vč. kompletních platných podmínek vstupu z nich naleznete ZDE.

S ohledem na vývoj pandemie ve světě a obavy ze šíření nových mutací koronaviru jsou pravidla pro vstup do České republiky upravena formou průběžně aktualizovaných Ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Podobná pravidla přijímají postupně všechny země EU se společným cílem, kterým je předejít další a mnohem agresivnější vlně pandemie.

Od 1. července 2021 funguje v rámci EU při cestování výhradně Digitální COVID certifikát EU  o očkování, testu nebo prodělaném onemocnění, který zjednoduší lidem cestování po Evropě.

Pro české občany slouží aplikace Tečka, kde mohou mít lidé certifikát o očkování, testu či prodělaném onemocnění uložený.

Aktualizované informace ohledně podmínek vstupu na území České republiky naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zahraničních věcí.