Czech Convention Bureau posiluje spolupráci mezi členy

Czech Convention Bureau posiluje spolupráci mezi členy

DomůAktualityCzech Convention Bureau posiluje spolupráci mezi členy
24. února proběhlo zimní zasedání Czech Convention Bureau, kterého se zúčastnili zástupci všech českých i moravských regionů a regionálních convention bureaus. Hlavními tématy bylo posílení meziregionální spolupráce a nastavení společné strategie rozvoje.
Během jednání byl představen plán MICE aktivit agentury CzechTourism v letošním roce i činnost České republiky v rámci Strategické aliance evropských národních convention bureaus. Členové byli následně seznámeni s výsledky regionální analýzy, která proběhla na začátku letošního roku a jasně ukázala oblasti, na které je třeba se do budoucna zaměřit. Přítomní se shodli na prohlubování spolupráce nejen v oblasti marketingu, ale také na koordinaci plánování aktivit v jednotlivých regionech. Společně bylo nastaveno základní poslání regionálního convention bureau a definovány kroky vedoucí k jeho naplnění.

"Spolupráci mezi regionálními subjekty vnímáme jako klíčovou pro budoucí rozvoj kongresové a incentivní turistiky v České republice, a to zejména v současném obtížném období. Rozhodli jsme se tedy ještě více napomoci vzájemné komunikaci, která vede ke sdílení know-how a zefektivnění všech činností vykonávaných v rámci rozvoje MICE produktu v regionech," uvádí Tereza Matějková, vedoucí manažer Czech Convention Bureau.
 
V druhé části bylo zasedání zaměřeno na stěžejní akci na poli MICE, která v letošním červnu proběhne v České republice a přivítá téměř čtyři stovky mezinárodních nákupčích – Events Club Forum, jejímž je Czech Convention Bureau hlavním partnerem.

Czech Convention Bureau působí v rámci agentury CzechTourism již od roku 2010. Jeho cílem je jednotná propagace České republiky coby atraktivní MICE destinace a efektivní koordinace marketingových aktivit v oblasti kongresového a incentivního cestovního ruchu.
 
Více informací:
Ing. Tereza Matějková
Vedoucí manažer Czech Convention Bureau
ČCCR – CzechTourism
matejkova@czechtourism.cz