Členství Ruska ve Strategické Alianci Evropských Národních Convention Bureaus pozastaveno

Členství Ruska ve Strategické Alianci Evropských Národních Convention Bureaus pozastaveno

DomůAktualityČlenství Ruska ve Strategické Alianci Evropských Národních Convention Bureaus pozastaveno
Strategická Aliance Evropských Národních Convention Bureaus, která je tvořena sítí 28 národních organizací, má za své hlavní poslání mezinárodní výměnu a mírovou spolupráci.
Ve světle současné situace proto stojíme na straně ukrajinského lidu a všech, kteří se zasazují o mír a angažují se v ukončení této války. Po důkladné diskusi a pečlivém zvážení je členství ruského národního convention bureau s okamžitou platností pozastaveno až do odvolání. Tento postoj bude přehodnocen podle vývoje situace.

Strategická aliance, která sdružuje národní convention bureaus jednotlivých evropských zemí, byla oficiálně založena v říjnu 2014. Základní myšlenkou a cílem tohoto sdružení je sdílení zkušeností mezi členy a úzká spolupráce vedoucí k posílení pozice členských států i udržení evropského kontinentu na vedoucím místě v organizaci eventů na světě. Projekt je reakcí na vzrůst konkurence v oblasti kongresového průmyslu v globálním měřítku. Česká republika je jednou ze zakládajících zemí.

Více informací
Tereza Matějková
vedoucí manažer Czech Convention Bureau
matejkova@czechtourism.cz