Česká republika se otevírá turistům. Je to devátá nejbezpečnější destinace světa

Česká republika se otevírá turistům. Je to devátá nejbezpečnější destinace světa

DomůAktualityČeská republika se otevírá turistům. Je to devátá nejbezpečnější destinace světa
Česká republika se umístila na devátém místě Světového indexu míru. Ten hodnotí široké spektrum aspektů bezpečnosti dané destinace a může být dobrým vodítkem pro nadcházející turistickou sezónu. Zítra se zároveň pro zahraniční turisty i Čechy vracející se do ČR otevírá možnost pohodlného cestování – MZ ČR ruší protiepidemická opatření.

Umístění České republiky na devátém místě v rámci Světového indexu míru je výborným benefitem pro cestovní ruch, jehož oživení je vzhledem ke slábnoucí covidové vlně a velkém hladu po cestování očekáváno již na počátek letní sezóny. Bezpečí se navíc stalo zásadním kritériem výběru dovolenkové destinace i s ohledem na aktuální válečný konflikt na Ukrajině.  

„Česká republika si udržela místo ve světové TOP 10 - mezi Irskem a Kanadou. Toto téma je důležité v marketingové komunikaci destinace napříč segmenty, a to jak vůči samotným turistům, tak zejména na úrovni B2B marketingu, kdy je třeba ujistit naše partnery z řad velkých cestovních kanceláří či organizátorů konferencí, že Česká republika je pro jejich klienty objektivně bezpečným místem,“ vysvětluje ředitel CzechTourism Jan Herget. 

"Bezpečnost a vstup do České republiky bez omezení je klíčový zejména pro vzdálené trhy, které přináší do České republiky bonitní turisty s vysokou průměrnou denní utratou. Jejich návrat je důležitý zejména pro hlavní české turistické destinace, kterými jsou Praha, Český Krumlov, Karlovy Vary nebo Olomouc", dodává ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. 
 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky zároveň od 9. dubna ruší všechna protiepidemická opatření pro osoby vstupující na území ČR po předchozím pobytu v zahraničí. Při návratu ze zahraničí není od soboty třeba vyplňovat Příjezdový formulář ani předkládat doklad o bezinfekčnosti. I nadále se však doporučuje ověřit si podmínky přepravy (včetně doložení bezinfekčnosti, tj. test, očkování, prodělání nemoci) přímo u sjednaného přepravce hromadné dopravy (letadlo, autobus, vlak). 

Global Peace Index - https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2021/06/GPI-2021-web.pdf  

Zrušení opatření - https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/ministerstvo-zdravotnictvi-zrusilo-ochranna-opatreni-vstup-do-cr-bude-nove-bez-omezen