Do 13. ledna lze žádat o dotace na cestovní ruch

Do 13. ledna lze žádat o dotace na cestovní ruch

DomůAktualityDo 13. ledna lze žádat o dotace na cestovní ruch
Plánujete aktivity v cestovním ruchu? Pomoct s nimi mohou nedávno vypsané výzvy z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech 2016 – 2023. Dotace má na starosti Ministerstvo pro místní rozvoj a týkají se marketingových aktivit a rozvoje infrastruktury. O oba druhy podpory lze žádat do 13. ledna 2023 do 12.00 h. Liší se účel, na který lze pomoc využít i okruh žadatelů.
Dotace na marketingové aktivity
Dotace na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
  • Žádat o ně mohou územně samosprávné celky, mikroregiony, organizace destinačních managementů, geoparky, nestátní neziskové organizace, turistická informační centra, církve a náboženské společnosti a podnikatelské subjekty.
  • Pomoc je určena na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, úpravu lyžařských běžeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech a v neposlední řadě i monitoring návštěvníků.
  • Dotace může být až 50 % z celkového rozpočtu akce, maximálně však 10 milionů Kč.
  • Projekt je nutné realizovat do konce listopadu 2023, výstup akce je třeba propagovat.
  • Podrobnosti najdete na https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/cestovni-ruch/narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regione/rok-2023-%e2%80%93-rozvoj-zakladni-a-doprovodne-infrastruk