Zasedání Strategické Aliance Evropských Národních Convention Bureaus poprvé v Praze

Zasedání Strategické Aliance Evropských Národních Convention Bureaus poprvé v Praze

DomůAktualityZasedání Strategické Aliance Evropských Národních Convention Bureaus poprvé v Praze
Strategická aliance evropských národních convention bureaus sdružuje v současné době 28 národních convention bureaus a jedním z jejích zakládajících členů je i Česká republika. V letošním lednu se vůbec poprvé její zasedání konalo v Praze.

Základní myšlenkou a cílem strategické aliance je sdílení zkušeností mezi členy a úzká spolupráce vedoucí k posílení pozice členských států i udržení evropského kontinentu na vedoucím místě v organizaci eventů na světě. Projekt je reakcí na vzrůst konkurence v oblasti kongresového průmyslu v globálním měřítku. 
 
V roce 2021 aliance publikovala bílou knihu „Budoucí role a účel Convention Bureau“, která se zaměřovala na celou řadu otázek, mimo jiné na to, jak se mohou národní convention bureaus co nejlépe připravit na budoucí krize, jak můžeme předvídat výzvy a příležitosti a jaké aktivity prioritizovat, abychom vytvořili maximální hodnotu pro naše partnery a zúčastněné strany.
 
„Hlavním tématem pražského setkání byla příprava nového dokumentu, který na původní bílou knihu navazuje a zaměřuje se tentokrát na otázku, jak může síť evropských národních convention bureaus ovlivnit problematiku udržitelnosti v oblasti kongresového a incentivního cestovního ruchu,“ uvádí Tereza Hofmanová, vedoucí manažer Czech Convention Bureau a doplňuje: „Dokument, který bude finalizován v průběhu nadcházejících dvou měsíců, by měl být oficiálně představen na letošním veletrhu IMEX Frankfurt.“


Více informací:
Tereza Hofmanová
Vedoucí manažer Czech Convention Bureau
hofmanova@czechtourism.cz