Pod značkou Česko se mají prezentovat tuzemské úspěchy, historie či osobnosti

Pod značkou Česko se mají prezentovat tuzemské úspěchy, historie či osobnosti

DomůAktualityPod značkou Česko se mají prezentovat tuzemské úspěchy, historie či osobnosti
Jak označovat naši zemi v srdci Evropy? Téma, kterým se řadu let zabývá stát, jazykoví odborníci, mezinárodní organizace, svazy i veřejnost. Závěr je jasný: Česko a Česká republika jsou synonyma, v obou případech se jedná o oficiální názvy. Zda se použije krátký nebo dlouhý, záleží na oblasti a na tom, zda se k označení státu neváže nějaká povinnost.
Delší název Česká republika se podle Ministerstva zahraničních věcí (MZV) musí povinně používat pouze na oficiálních vládních dokumentech, v názvech zastupitelských úřadů, v úřední korespondenci, plných mocích či ve smluvní praxi včetně prohlášení, ratifikačních listin, memorand apod. Vychází to mimo jiné z pokynů MZV pro zastupitelské úřady, další je souhrnně na tomto místě
 
Značka Česko by se tak měla využívat ve všech  ostatních případech. Mimo jiné je praktičtější pro výrobu a méně formální. Jako kratší varianta označení naší země se lépe vejde například na cedulky provázející oficiální jednání na nejvyšší politické úrovni či zasedání mezinárodních organizací i na prezentační či propagační materiály jako jsou třeba i velké reklamní štíty s označením země na veletrzích. Česko také víc funguje v neformální komunikaci a korespondenci stejně jako v literárních dílech, novinových článcích apod. Neceremoniální politické projevy jsou s Českem pro širokou veřejnost akceptovatelnější, mimo jiné proto, že bývají jednoduše kratší a méně odtažité. Podobné je to třeba s dresy a dalším oblečením lidí reprezentujících stát v kultuře, vědě, sportu a dalších oblastech. Souhrnně: značkou Česko by se měly označovat tiskové a další materiály prezentující tuzemské úspěchy, historii či osobnosti státu. Což se týká propagačních tiskovin a předmětů i soukromých subjektů.
 
Shoda na označení země je velmi důležitá nejen pro cestovní ruch. MZV tak mimo jiné svolává Komisi pro jednotnou prezentaci ČR v zahraničí. Účastní se jí zástupci relevantních ministerstev, Českých center, Domu zahraniční spolupráce, Českého olympijského výboru, agentur CzechInvest, CzechTrade, CzechTourism a další. Právě tam se probírají a ladí nejasnosti a sjednocuje prezentace Česka především v zahraničí.
 
Aktuální pomyslnou „vlaštovkou“ v duchu nastavených a výše zmiňovaných pravidel (na krátkou verzi Česko/Czechia totiž už přešel například Český olympijský výbor) je změna názvu portálu České centrály cestovního ruchu z Visit Czech Republic na Visit Czechia. Navázat by na ně měl – mimo jiné po vzájemné shodě MZV a Ministerstva pro místní rozvoj – rebranding propagačních i informačních materiálů včetně prezentace na veletrzích. Vždy s ohledem na účelné, efektivní a hospodárné nakládání s prostředky státního rozpočtu.    
 
Pro úplnost: krátký název České republiky, tedy Česko, je už od roku 2016 součástí databází OSN (Organizace spojených národů) - UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographical Names) a UNTERM (United Nations Terminology Database). A od loňského září také databáze Evropské unie. Včetně jazykových variant níže.
   
Jazyk Krátké jméno
Čeština Česko
Angličtina Czechia
Francouzština Tchéquie (la)
Španělština Chequia
Ruština Чехия
Arabština تشيكيا
Čínština 捷克