Nová bílá kniha Strategické aliance evropských národních convention bureaus: Společný akční plán pro vedení udržitelných akcí

Nová bílá kniha Strategické aliance evropských národních convention bureaus: Společný akční plán pro vedení udržitelných akcí

DomůAktualityNová bílá kniha Strategické aliance evropských národních convention bureaus: Společný akční plán pro vedení udržitelných akcí
Strategická aliance evropských národních convention bureaus představila novou bílou knihu s názvem "Jak mohou národní convention bureaus využít svůj vliv na udržitelnost?". V souladu s rámci, který poskytuje Evropská zelená dohoda a iniciativa Net Zero Carbon Events, představuje nový dokument akční plán spolupráce směřující k přechodu na udržitelné akce a k celkovému přechodu na udržitelnost. Dokument byl poprvé představen ve Frankfurtu nad Mohanem na zbrusu novém Globálním fóru pro národní convention bureaus, jehož uspořádání iniciovala Strategická aliance za podpory mezinárodní kongresové asociace ICCA a IMEX Group.
Klimatická krize je nejnaléhavější výzvou naší doby a právě obchodní akce mohou hrát významnou roli v potřebné transformaci. Od vědeckých konferencí po politické summity a veletrhy - setkání všech typů jsou základními nástroji lidské spolupráce a komunikace. Odvětví obchodních akcí má proto jedinečnou příležitost a odpovědnost přispět ke globálnímu úsilí o zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se jí.

Matthias Schultze, výkonný ředitel GCB German Convention Bureau a spolupředseda Strategické aliance k tomu uvádí: "Obchodní akce se na ekologickou udržitelnost zaměřují již mnoho let, ale v současné době musíme rozšířit naše chápání udržitelnosti, zintenzivnit naše úsilí a sladit je s nejlepšími dostupnými vědeckými poznatky, stávajícími mezinárodními cíli a rámci i předními průmyslovými hnutími, jako je iniciativa Net Zero Carbon Events Initiative."

Tereza Hofmanová, vedoucí manažer Czech Convention Bureau, k tomu doplňuje: "Naše nová bílá kniha vznikla na základě mnoha hodin rozhovorů a odráží nové role a cíle, které jsme si jako evropská aliance společně definovali. Je výsledkem naší pokračující spolupráce založené na důvěře, motivované naší společnou vizí udržitelné budoucnosti."
 
Oblasti činnosti a konkrétní přístupy
Na základě budoucí role národních convention bureaus, tak jak byla definována v předchozí bílé knize publikované aliancí v roce 2021, se nejnovější publikace zabývá čtyřmi pilíři a souvisejícími oblastmi činnosti: odbornost a zdroje, propagace a komunikace, strategie a standardy, facilitace a inovace. Tyto pilíře ukazují řadu konkrétních směrů a přístupů, jak mohou národní convention bureaus využít svou roli a vliv při urychlování udržitelného přechodu. Pokud jde o globální spolupráci, neposkytuje tato bílá kniha rámec a inspiraci pouze pro budoucí strategické iniciativy evropských členských organizací, ale i pro ostatní mimoevropské národní convention bureaux.

Globální fórum pro národní convention bureaus
Bílá kniha byla oficiálně představena v pondělí 22. května 2023 ve Frankfurtu nad Mohanem během zcela nového a exkluzivního Globálního fóra pro národní convention bureaus, které iniciovala Strategická aliance za podpory mezinárodní kongresové asociace ICCA a IMEX Group. Cílem fóra je poskytnout platformu pro spolupráci v oboru sloužící k výměně zkušeností a předávání znalostí mezi národními Convention Bureaux s posláním podpořit udržitelnou transformaci obchodních akcí a vytvořit dlouhodobý dopad v destinacích.
Dokument "How can National Convention Bureaux Leverage Their Influence for Sustainability?" je k dispozici ke stažení zdarma zde
 
O strategické alianci evropských národních convention bureaus (National Convention Bureaux of Europe)
Strategická aliance národních Convention Bureaux Evropy je síť národních organizací pro řízení a rozvoj destinací. Jako platforma pro spolupráci v oboru se zaměřuje na posílení pozice Evropy jako přední destinace pro mezinárodní obchodní akce. Účelem aliance je vytvořit prospěšné pracovní vztahy mezi národními convention bureaus Evropy s cílem udržet a dále rozvíjet pozici Evropy. Myšlenka vytvoření synergií a společné platformy pro Evropu jako destinaci pro obchodní akce na mezinárodní scéně stále získává na síle: Aliance, která byla oficiálně založena na veletrhu IMEX 2014 v Las Vegas s devíti zakládajícími zeměmi včetně České republiky, má nyní 29 členů a v posledních letech se neustále rozrůstá.

Více informací:
Tereza Hofmanová
Vedoucí manažer Czech Convention Bureau
hofmanova@czechtourism.cz