Leden v Czech Convention Bureau: networking, edukace i posílení mezinárodní spolupráce

Leden v Czech Convention Bureau: networking, edukace i posílení mezinárodní spolupráce

DomůAktualityLeden v Czech Convention Bureau: networking, edukace i posílení mezinárodní spolupráce
V prvních týdnech letošního roku proběhly hned tři akce zaměřené na podporu kongresové a incentivní turistiky: odborné školení pro partnery, networkingový prezentační oběd i zasedání aliance národních convention bureaus. Všechny tři akce zdůraznily význam spolupráce, výměny informací a vzájemné podpory mezi aktéry v této oblasti.


25. ledna proběhl edukační workshop ve spolupráci se Střední Čechy Convention Bureau, který představuje další krok v poskytování odborných znalostí partnerům působícím v oblasti Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE). Mezi více než 30 účastníky byli zástupci hotelů, venues i destinačního managementu.

Cílem tohoto školení bylo poskytnout účastníkům komplexní vhled do klíčových aspektů kongresové a incentivní turistiky. Během akce měli příležitost lépe porozumět základním otázkám a výzvám spojeným s těmito segmenty cestovního ruchu. Školení zahrnovalo také analýzu cílového klienta a identifikaci vhodných strategií pro oslovování specifických segmentů trhu.

Prostřednictvím této akce mohli účastníci získat jasnější představu o tom, na kterého klienta by se měli zaměřit, a jaké aktivity zahrnout do svých plánů činnosti. Diskuze a interakce během školení umožnily účastníkům sdílet své zkušenosti a nejlepší postupy v oblasti MICE, což přispěje k posílení této důležité oblasti cestovního ruchu ve Středních Čechách.

26.1. ve spolupráci s Hradec Králové Region Convention Bureau proběhla networkingová akce “Královéhradecký oběd v Praze”, jejímž cílem bylo prezentovat nabídku kongresových možností a incentivních aktivit regionu Královéhradeckého kraje zástupcům cestovních agentur, Professional Congress Organizers (PCOs), Destination Management Companies (DMCs) a korporátním klientům. Networkingová akce poskytla jedinečnou příležitost pro setkání a vzájemné seznámení s potenciálními partnery v oblasti konferenčního cestovního ruchu.

Příchozí měli možnost se seznámit s unikátními lokalitami, moderními konferenčními zařízeními a dalšími atrakcemi, které region disponuje. Zvláštní důraz byl kladen i na nový dotační program připravený pro tento rok, který byl zaveden s cílem podpořit a lákat více konferencí do Královéhradeckého kraje. Organizátoři akcí tak budou mít možnost získat účastníkům akce, aby získali informace o možnostech finanční podpory pro své budoucí akce,.

V posledním lednovém týdnu rovněž proběhlo zasedání Strategické Aliance Evropských Národních Convention Bureaus, která v současné době sdružuje 29 evropských zemí a jejímž zakládajícím členem je i Česká republika. Kromě výměny best practices bylo zasedání tentokrát zaměřeno na posílení spolupráce v oblasti udržitelnosti a na vytvoření konkrétních kroků a iniciativ pro podporu udržitelného rozvoje v rámci konferenčního cestovního ruchu v evropském kontextu,tak jak je alliance definovala ve své studii publikované v loňském roce “How can National Convention Bureaux leverage their influence on sustainability”.

V letošním roce se tak alliance zaměří na dvě společné aktivity: první ročník konference věnované právě tématu udržitelnosti, která proběhne v říjnu letošního roku ve spolupráci s PCMA (Professional Congress Management Association) a vybudování sdílené platformy, tzv. sustainability hub. Tato platforma bude sloužit k efektivnímu sdílení informací, zkušeností a nástrojů týkajících se udržitelnosti v oblasti konferenčního cestovního ruchu. Cílem je vytvořit centrum, které podporuje inovace a spolupráci mezi členy aliance, aby mohli efektivněji implementovat udržitelná opatření ve svých oblastech působení.

Více informací:
Tereza Hofmanová

Vedoucí manažer Czech Convention Bureau
hofmanova@czechtourism.cz