Světový den životního prostředí letos přináší téma obnovy půdy, desertifikace a odolnosti vůči suchu

Světový den životního prostředí letos přináší téma obnovy půdy, desertifikace a odolnosti vůči suchu

DomůAktualitySvětový den životního prostředí letos přináší téma obnovy půdy, desertifikace a odolnosti vůči suchu
Dnes, 5. června, slavíme Světový den životního prostředí, významný den vyhlášený Organizací spojených národů (OSN) v roce 1972. Tento den nám připomíná důležitost péče o naši planetu a vybízí nás k zamyšlení nad stavem životního prostředí a k aktivnímu přispění k jeho ochraně.
Téma letošního roku, „Obnova půdy, desertifikace a odolnost vůči suchu,“ upozorňuje na kritické výzvy, kterým čelí naše půda a ekosystémy. Degradace půdy, desertifikace a sucha mají závažný dopad na zemědělství, biodiverzitu a lidské zdraví. Přesto můžeme každý z nás přispět k obnově a ochraně půdy následujícími kroky:
  • Podporou udržitelného zemědělství: Nakupováním produktů od místních farmářů, kteří používají ekologické a udržitelné zemědělské metody.
  • Snižováním spotřeby vody: Ušetřením vody ve své domácnosti a zahradě pomocí efektivních zavlažovacích systémů a využíváním dešťové vody.
  • Sázením stromů a keřů: Vegetace pomáhá zadržovat vodu v půdě, zlepšuje její kvalitu a předchází erozi.
  • Podporou obnovy degradovaných oblastí: Zapojením se do projektů zaměřených na revitalizaci půdy a obnovu přírodních ekosystémů.
Mezi hlavní cíle České centrály cestovního ruchu – CzechTourism patří podpora udržitelného cestování a dalších aktivit chránících životní prostředí v Česku. Již brzy se na oficiálním webu agentury objeví sekce „Udržitelnost“, kde návštěvníci najdou všechny související aktivity na jednom místě. O jejím spuštění vás budeme včas informovat.

Naše planeta je náš domov a každý z nás může přispět k její ochraně. Připojte se k milionům lidí po celém světě, kteří se dnes zavazují k ochraně životního prostředí. Malé změny v našem každodenním životě mohou mít velký dopad na budoucnost naší planety.