Výzkum a data

DomůVýzkum a data
Strategické výzkumy, analýzy a komentáře Institut turismu agentury CzechTourism

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO VŠECHNY SOUČASNÉ I POTENCIÁLNÍ DODAVATELE PRŮZKUMŮ, ANALÝZ A DAT

Agentura CzechTourism vypsala zadávací řízení „Dynamický nákupní systém na sběr dat a marketingové průzkumy“.

Veškeré informace naleznete na tomto odkazu.

_____________
Institut turismu agentury CzechTourism pravidelně analyzuje, zpracovává a komentuje data cestovního ruchu. Agentura CzechTourism pro tento účel zadává a v kooperaci s partnery zpracovává vlastní výzkumy (např. tracking domácího a příjezdového cestovního ruchu, mystery shopping turistických informačních center, názory rezidentů na cestovní ruch v dané destinaci), popř. uvádí do souvislostí data třetích stran (platební bilance České národní banky, statistiky cestovního ruchu Českého statistického úřadu aj.). 

Aktuální trendy jsou prezentovány na každoročním Fóru cestovního ruchu.

  • Institut turismu nabízí partnerům spolupráci na strategických analýzách a výzkumech v oblasti cestovního ruchu.  

Poptejte u nás svůj výzkum!

 

  • Prohlédněte si naše shrnující datové Fact Sheety pro rychlý přehled

Fact sheet 2017 (čj)   Fact sheet 2017 (aj)
Fact sheet 2018 (čj)   Fact sheet 2018 (aj)
Fact sheet 2019 (čj)   Fact sheet 2019 (aj)
Fact sheet 2020 (čj)   Fact sheet 2020 (aj)
Fact sheet 2021 (čj)   Fact sheet 2021 (aj)
Fact sheet 2022 (čj)   Fact sheet 2022 (aj)
 
  • Veškeré výzkumy, analýzy a data jsou zdarma přístupné


na webu tourdata.cz