Výzkum a data

DomůVýzkum a data
Strategické výzkumy, analýzy a komentáře Institut turismu agentury CzechTourism

Institut turismu agentury CzechTourism pravidelně analyzuje, zpracovává a komentuje data cestovního ruchu. Agentura CzechTourism pro tento účel zadává a v kooperaci s partnery zpracovává vlastní výzkumy (např. tracking domácího a příjezdového cestovního ruchu, mystery shopping turistických informačních center, názory rezidentů na cestovní ruch v dané destinaci), popř. uvádí do souvislostí data třetích stran (platební bilance České národní banky, statistiky cestovního ruchu Českého statistického úřadu aj.). 

Aktuální trendy jsou prezentovány na každoročním Fóru cestovního ruchu.

  • Institut turismu nabízí partnerům spolupráci na strategických analýzách a výzkumech v oblasti cestovního ruchu.  

Poptejte u nás svůj výzkum!

  • Veškeré výzkumy, analýzy a data jsou zdarma přístupné


na webu tourdata.cz