Czech Convention Bureau otevírá výzvu ke spolupráci v rámci kampaní kandidatur

čvc 1 2021 - čvc 21 2021
DomůČasově omezené výzvy ke spolupráci a k účasti na akcíchCzech Convention Bureau otevírá výzvu ke spolupráci v rámci kampaní kandidatur
Letošní kolo podávání nabídek na spolupráci v rámci kampaní kandidatur probíhá od 1. do 21. července 2021. Uchazeči se mohou registrovat prostřednictvím formuláře na webových stránkách, ke kterému přiloží dokumenty související s akcí.
Spolupráce probíhá ve dvou kategoriích  – akce, které mají erudovaný odhad dle historie kongresů v rozmezí od 200 do 500 registrovaných účastníků a akce s více než 500 účastníky.
Kompletní informace spolu s metodikou hodnocení a finančními limity spolupráce jsou uvedeny v příloze.
 Uzavření partnerství je možné v případě, že hodnotící komise na základě podané nabídky akci vybere, přičemž akce splňuje všechny níže uvedené parametry:
  1. Doba trvání akce je minimálně 3 dny po sobě jdoucí.
  2. Zahraniční účastníci tvoří minimálně 70% počtu všech delegátů
  3. Místo konání akce je Česká republika.
 
Nabídku může předkládat pouze právnická osoba, která má sídlo podnikání na území České republiky a je zapsána v obchodním rejstříku ČR. 
Ve zdůvodněných případech, kdy uchazeč nemá sídlo nebo vlastní zastoupení na území České republiky a kdy je možné prokázat významný ekonomický přínos kongresu pro Českou republiku, může nabídku předložit uchazeč se sídlem v zahraničí.
 
Kompletní informace naleznete zde.
 
 
Více informací:
Ing. Tereza Matějková
Vedoucí manažer Czech Convention Bureau
E-mail: matejkova@czechtourism.cz
Tel: +420 777 702 733