Partnerská spolupráce na eventech 2022

Partnerská spolupráce na eventech 2022

lis 4 2021 - pro 4 2021
Česká centrála cestovního ruchu se i v roce 2022 stane partnerem kulturních, sportovních, gastronomických či společenských eventů, které mají silný potenciál pro cestovní ruch.
Agentura CzechTourism spolupracuje v rámci svého portfolia marketingových nástrojů s významnými mezinárodními i regionálními kulturními, sportovními a společenskými akcemi, které mají významný mediální a marketingový potenciál pro prezentaci České republiky jako destinace cestovního ruchu.

Žádat o partnerskou spolupráci je možné v termínu  od 4. 11. 2021 18:00 do 4. 12. 2021 18:00.

žádost o spolupráci

Kritéria hodnotícího formuláře zohledňují mimo jiné návštěvnost akce, či její unikátnost, mediální zásah plánovaných marketingových aktivit, počet domácích i zahraničních návštěvníků, nabízené obsahové materiály a jejich využití pro prezentaci ČR a jejích regionů.
 
Úspěšným vyplněním a odesláním hodnotícího formuláře nevzniká žadateli vůči agentuře Czechtourism nárok na uzavření spolupráce ani jakéhokoliv plnění z tohoto vyplývající.
 
Agentura Czechtourism neposkytuje dotace, či jinou podporu, ale v rámci eventové spolupráce nakupuje mediální prostor a marketingové plnění spojené s eventem, vedoucí k podpoře cestovního ruchu a budování značky Česká republika.
 
Výběr eventů probíhá třístupňově dle veřejně dostupné metodiky hodnocení eventů, připravené agenturou CzechTourism. Agentura mediální prostor a marketingové plnění na akcích nakupuje každoročně v rámci portfolia svých marketingových aktivit. Kritéria hodnotícího formuláře zohledňují např. počet domácích i zahraničních návštěvníků, mediální zásah a PR potenciál, významnost akce, soulad s marketingovým plánem agentury, ekonomické přínosy daného eventu či hodnotu poskytovaného marketingového plnění (obsahové materiály jako videospoty prezentující Českou republiku, fotografie, PR aktivity influencerů/ambasadorů akcí atd.).

Na základě jasně definovaných kritérií jsou nezávislou komisí hodnoceny přijaté žádosti. Alokace výše finanční spolupráce je poté stanovena na základě matematického přepočtu bodů udělených v jednotlivých hodnoticích kritériích metodiky hodnocení eventů.

CzechTourism následně monitoruje přínos dané akce pro cestovní ruch, danou destinaci či region i efektivitu prostředků vynaložených v rámci této marketingové aktivity.

Plánovaný rozpočet pro eventovou spolupráci v roce 2022 je ve výši 30.000.000,- Kč vč. DPH. Zahájení eventové spolupráce je závislé na poskytnutí finančních prostředků nad rámec řádného rozpočtu agentury CzechTourism od zřizovatele agentury CzechTourism.


Kontakt

Lukáš Bajer
hlavní projektový manažer partnerství eventů
Telefon: +420 604 512 642
Email: bajer@czechtourism.cz