Workshop v rámci fam tripu z Brazílie

Workshop v rámci fam tripu z Brazílie

lis 22 2021 - lis 22 2021
Zahraniční zastoupení pro Latinskou Ameriku si vás dovoluje pozvat na B2B workshop, který se koná v rámci fam tripu z Brazílie dne 22. listopadu od 10:00 hodin v Praze.
Workshop bude probíhat formou individuáních schůzek v délce 10 minut. Fam tripu se účastní celkem 10 zástupců touroperátorů a cestovních kanceláří. Seznam můžeme zaslat na vyžádání. 

Cena za účast: bez poplatku.
 
Počet českých účastníků je omezen na 10 subjektů.
 
Registrace a uzavírka přihlášek: 16. listopadu 2021
 
Přihlášku naleznete v zde.
 
 
Více informací:
Petr Lutter
Ředitel ZZ Mexiko s působností pro Latinskou Ameriku
mailto:lutter@czechtourism.com
M: +521.55.27281060