Nabídka prezentace v německých médiích pro české hotelové partnery na rok 2023

Nabídka prezentace v německých médiích pro české hotelové partnery na rok 2023

bře 7 2023 - bře 24 2023
DomůČasově omezené výzvy ke spolupráci a k účasti na akcíchNabídka prezentace v německých médiích pro české hotelové partnery na rok 2023
Zahraniční zastoupení CzechTourism Německo v rámci svých PR a media aktivit předává aktuální poptávky německých médií, která pořádají soutěže pro své čtenáře. Média nabízí prominentní reklamní prostor výměnou za poskytnutí cen v podobě voucherů na ubytování.

Aktuálně jsou poptávány následující spolupráce:
 
  1. Mittelbayerische Zeitung
Poskytnutí ceny pro deník Mittelbayerische Zeitung (www.mittelbayerische.de)
Náklad 100 tisíc výtisků, tradiční deník pro centrální část spolkové země Bavorsko
Očekávaný výstup: ¼ stránky
2 termíny
Předpokládané datum uveřejnění: 9.5. 2023, 5.9. 2023
Poptávané plnění: ubytovací voucher pro dvě osoby na min. 2 noci s polopenzí
Mediální hodnota jedné stránky: 24.500 EUR (ceníkové ceny média)
Ukázka z loňské spolupráce
 
  1. Memminger Zeitung
Poskytnutí ceny pro deník Memminger Zeitung (www.allgaeuer-zeitung.de/allgaeu/memmingen)
Náklad 50.000 výtisků, tradiční regionální deník pro jihoněmecký region spolk. zemí Bavorsko a Bádensko-Württembersko 
Očekávaný výstup: 2 stránky,
2 termíny
Předpokládané datum uveřejnění: 12.4.2023,  podzimní termín (přesné datum zatím není známo)
Poptávané plnění: ubytování na 3 noci pro 2 osoby s polopenzí
Mediální hodnota jedné stránky: 8.700 EUR (ceníkové ceny média)
Ukázka z loňské spolupráce
 
  1. Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) (www.waz.de)
Poskytnutí ceny pro deník Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ), spolk. země Severní Porýní a Vestfálsko
S nákladem 400 tisíc výtisků patří WAZ mezi největší deníky v Německu, hlavní redakce sídlí v Essenu.
Poptávané plnění: ubytování na 5-6 nocí pro 2 osoby s polopenzí
2 termíny
Očekávaný výstup: ¼ stránky, předpokládané datum uveřejnění 24.6., 27.11. 2023
Mediální hodnota půlstrany: 17.000 EUR (ceníkové ceny média)
Ukázka z loňské spolupráce
 
  1. Skupina tří deníků: Saarbrücker Zeitung, Südkurier, Trierischer Volksfreund
Poskytnutí ceny pro tříčlennou skupinu deníků v jihozápadním Německu s celkovým nákladem  330.000, ve spolkových zemích Sársko, Porýní-Falc, Bádensko-Württembersko, se zásahem přes milion čtenářů.
Poptávané plnění: 3x ubytování na 3 noci pro dvě osoby s polopenzí (poskytnuta musí být 3x stejný voucher - pro tři různé deníky, resp. výherce)
1 termín = 1 partner
Očekávaný výstup: ¼ stránky, předpokládané datum uveřejnění: 1.6.2023
Ukázky z loňské spolupráce: SaarbrückerSüdkurier
 
  1. Reisereporter.de
Jeden z nejvýznamnějších online portálů s tématikou cestování a dovolené na německém trhu (3.81 mil. návštěv webu, 5.47 mil. page impressions)
Termín uveřejnění: červen 2023
Poptávané plnění: 5 nocí s polopenzí, ideálně lázeňské město či wellness
Specifikace PR-rozsahu v médiu bude upřesněna
Data média, resp. mediální skupiny
 
  1.  Süddeutsche Zeitung (SZ)
Náklad: 285 tisíc výtisků, čtenost 1,1 milionu. Jeden z nejvýznamnějších německých deníků, vychází v Mnichově a má celoněmecký zásah
SZ losuje na týdenní bázi ceny pro své abonenty
Poptávané plnění: 3x pobytový balíček pro 2 osoby, minimálně 3 noci, ubytování vyšší kategorie, s polopenzí a masáží
Rozsah textu: krátká anotace na cenu, print a digital
Uveřejnění textu: kalendářní týden 30 (tj. od 24.7.) (dle finální nabídky a redakčního plánu)
Ukázka z loňské spolupráce
 

Uzávěrka pro přijetí nabídek: 24. 3. 2023

Vaše nabídky prosím pošlete na berlin@czechtourism.com. Zahraniční zastoupení je zprostředkuje médiím, které pak potvrdí partnera pro hotelovou spolupráci. CzechTourism Německo bude nadále k dispozici pro případné jazykové či stylistické korektury nebo další jednání s médii.