Pozvánka na MICE SUMMIT v Berlíně

kvě 9 2023 - kvě 10 2023
Zahraniční zastoupení agentury CzechTourism v Německu a Czech Convention Bureau si Vás dovolují pozvat k účasti na MICE SUMMIT v Berlíně, který se koná ve dnech 9. a 10. května a nabízí přímou možnost oslovení německých partnerů v sektoru MICE. Účast českých vystavovatelů je podpořena také financemi z projektu PROPED.
MICE Summit je organizován agenturou MEET GERMANY, která sdružuje profesionály v oblasti kongresové a incentivní turistiky v Německu (částečně i DACH). MICE Summit se během roku koná v různých německých městech, v Berlíně bude možnost oslovit především nákupčí z hlavního města, zástupce asociací, sdružení sídlící v hlavním městě apod. Očekáváná návštěvnost se odhaduje na 200 odborníků z řad kongresového a incentivního turismu. Akce se bude účastnit na 40 vystavovatelů zastupujících 15 destinací, ca. polovina z toho zahraničních.
Termín a průběh akce MICE SUMMIT Berlín
https://meet-germany.network/events/summit-berlin
 
Program:
  • Úterý 9. května 17.00 – 20.00: Training & WARMUP (dobrovolná účast, pouze pro vystavovatele a partnery
  • Středa 10. května 2023 od 9-15 hodin
FORUM: The Drivery, Mariendorfer Damm 1, 12099 Berlin
 
V rámci účasti organizátor zajistí:
  • Vystavovatelské místo v rámci společné miniexpozice České republiky
  • viditelné označení prezentační plochy logem
  • zápis do katalogu vystavovatelů
  • 2 návštěvnické lístky na FORUM zdarma
 
Každý vystavovatelský subjekt si sám zajišťuje přepravu na místo určení včetně dovozu vlastních propagačních materiálů a ubytování.
 
Cena za účast na FORUM činí 16 160 CZK bez DPH
Účast na Summit Berlin je podpořena projektem PROPED, realizovaným ZU Berlín a CzechTourism Německo.
 
K balíčku je možné také separátně přikoupit účast na networkingovém večeru dne 10. května v Hotelu Berlin za cenu 390 EUR.
 
Uzávěrka přihlášky na Summit Berlin: 10. 4. 2023
Prezentace je omezena na účast 5 spoluvystavovatelů a CzechTourism.

Na akci je možné se přihlásit zde

 
 
Více informací:
 
Markéta Chaloupková
ředitelka CzechTourism Německo
e-mail: berlin@czechtourism.com

Tereza Hofmanová
vedoucí manažer Czech Convention Bureau
e-mail: hofmanova@czechtourism.cz