Vzdělávání

DomůVzdělávání
Agentura CzechTourism v rámci svých aktivit pořádá, spolupořádá nebo je partnerem edukativních kurzů, workshopů a eventů zaměřených na široké spektrum odborných otázek z oblasti cestovního ruchu. Agentura  připravila ucelený systém vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. Jeho cílem je:
  • podpora rozvoje cestovního ruchu v ČR prostřednictvím soustavného vzdělávání pracovníků v oblasti turismu a udržování konkurenceschopnosti díky vzdělávání se v oblasti nových trendů.
  • zvýšení povědomí cílové skupiny o aktivitách agentury CzechTourism a motivace se do nich zapojit.

Institut turismu agentury CzechTourism zároveň pravidelně pořádá odbornou konferenci Fórum cestovního ruchu, poskytuje odborné konzultace v rámci středoškolských a vysokoškolských diplomových prací zaměřených na cestovní ruch a pro školy, institutce působící v oblasti cestovního ruchu a státní správu pořádá prezentace o činnosti agentury.
Agentura byla garantem projektu managementu kvality řízení v cestovním ruchu s názvem Český systém kvality služeb.