Destinační management

DomůDestinační management

Agentura CzechTourism propaguje ve svých marketingových kampaních zaměřených na domácí i příjezdový cestovní ruch všechny kraje a regiony ČR. Konkrétní turistické cíle zařazuje do svých kampaní na základě pravidelné spolupráce s destinačními managementy – koordinátory cestovního ruchu, kteří sbírají podněty a požadavky z daných krajů, regionů, oblastí i od konkrétních podnikatelských subjektů, a zároveň informuje regionální subjekty o aktuálních i nadcházejících projektech agentury. Dochází tak k efektivní spolupráci mezi všemi subjekty cestovního ruchu.   

Zasedání destinačních managementů


   
 
Základním prvkem spolupráce je zajištění efektivní vzájemné komunikace mezi regionem a CzechTourism. Agentura proto pořádá pravidelné pracovní setkání s krajskými koordinátory cestovního ruchu. V turistických regionech, kde neexistuje destinační management s působností pro území celého kraje, plní tuto funkci krajský úřad. Koordinátor zajišťuje pomoc při realizaci předem dohodnutých činností, např. pomoc při zajištění programu pracovních cest pro novináře či cestovní kanceláře nebo provádění statistického šetření profilu návštěvníka. 


 
         
    Kontakt:

    Sekretariát Kategorizace DMO 
    E-mail: dmo@czechtourism.cz