Novinka pro průvodce i turisty - český národní průkaz průvodce

Novinka pro průvodce i turisty - český národní průkaz průvodce

DomůAktualityNovinka pro průvodce i turisty - český národní průkaz průvodce
Od března 2021 má každý průvodce cestovního ruchu na území ČR povinnost nosit viditelně na svém oděvu při poskytování průvodcovských služeb „kartičku“ - Český národní průkaz průvodce, kterou vydává Ministerstvo pro místní rozvoj.

Nová právní úprava průvodcovské činnosti má přispět k informovanosti o kvalifikaci průvodce a zamezit poskytování nekvalitních průvodcovských služeb v cestovním ruchu.

Průkazy průvodců mají dva druhy: I. stupeň bez nutnosti prokazovat odbornou způsobilost a II. stupeň s prokazováním odborné způsobilosti (znalosti či dovednosti potřebné pro práci průvodce, nezkoumá se ale jazyková vybavenost ani regionální specializace).  

Vydání průkazu průvodce si může každý ověřit ve veřejném seznamu průvodců.

Průvodci z jiných členských zemí EU mohou na území ČR poskytovat své služby na základě unijního práva v režimu dočasného poskytování služeb, musí ale předem svou činnost oznámit Ministerstvu pro místní rozvoj.

Více informací můžete nalézt na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Vzor českého národního průkazu průvodce I. stupně

   


Vzor českého národního průkazu průvodce II. stupně