Pravidla pro vstup či návrat do České republiky

Pravidla pro vstup či návrat do České republiky

DomůAktualityPravidla pro vstup či návrat do České republiky
Od 1. července se mění pravidla pro příjezdy do České republiky. V Evropské unii začne fungovat digitální COVID certifikát EU. Pro české občany bude sloužit národní aplikace Tečka, díky níž bude možné se prokázat platným očkováním, testem nebo potvrzením o prodělané nemoci u nás i v EU. Do černé kategorie se nově zařazuje Namíbie, Paraguay, Rusko a od 5.července i Tunisko.
S ohledem na vývoj pandemie ve světě a obavy ze šíření nových mutací koronaviru jsou pravidla pro vstup do České republiky upravena formou průběžně aktualizovaných Ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Cestovatelé musí podstoupit testování na COVID-19 již před zahájením návratu do ČR z většiny zemí světa. Podobná pravidla přijímají postupně všechny země EU se společným cílem, kterým je předejít další a mnohem agresívnější vlně pandemie.
 
Od 1. července bude v rámci EU fungovat při cestování výhradně Digitální COVID certifikát EU  o očkování, testu nebo prodělaném onemocnění, který zjednoduší lidem cestování po Evropě.
 
Pro české občany bude sloužit aplikace Tečka, kde mohou mít lidé certifikát o očkování, testu či prodělaném onemocnění uložený.

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR rozlišuje 5 kategorií zemí a území dle míry rizika nákazy onemocněním COVID-19: země a území s nízkým rizikem (zelené), země a území se středním rizikem (oranžové), země a území s vysokým rizikem (červené), země a území s velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19 (tmavě červené) a země a území s extrémní rizikem nákazy (černá barva).

Země s nízkým rizikem (tzv. zelené země)
 • Bez jakýchkoliv omezení vstupu do ČR (nutnost dodržovat podmínky pro vstup do restaurací, hotelů apod.)
 • Aktualizovaný seznam zemí vč. platných podmínek vstupu zde
Země se středním rizikem (tzv. oranžové země)
 • Všechny osoby, které pobývaly v tzv. oranžových zemích déle než 12 hodin v posledních 14 dnech musí dodržovat následující podmínky vstupu:
  • Vyplnění online formuláře pro vstup do ČR (https://plf.uzis.cz//) a jeho předložení na vyžádání před vstupem na území ČR (tištěný či online, NE pouze SMS)
   • Neplatí pro děti mladší 5 let nebo pro ty, kteří již onemocnění COVID prodělali.
   • Lidé, kteří onemocněli na COVID musí mít potvrzení od lékaře, které musí obsahovat: jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště a informace o tom, že osoba prodělala COVID. Na základě tohoto potvrzení může osoba přijet do ČR, do 180 dní od data pozitivního testu na COVID.
  • Předložit před vstupem do ČR AJ potvrzení o negativním výsledku antigenního testu (max 48 h od odběru) či RT-PCR (max 72 hodin od odběru) testu z akreditované laboratoře (NE samotest). Odkaz na seznam antigenních testů, které budou uznávány v rámci členských států Evropské unie zde.
   • Místo výše zmíněného mohou předložit potvrzení o prodělání Covid-19 v AJ od lékaře působícího na území ČR či EU, a to v případě že:
    • Nemají příznaky Covid-19, absolvovali stanovenou karanténu po pozitivním testu a zároveň od prvního pozitivního PCR testu uplynulo déle než 14 dní a zároveň méně než 180 dní
 • Nutnost dodržovat podmínky pro vstup do restaurací, hotelů apod.  
 • Aktualizovaný seznam zemí vč. platných podmínek vstupu zde
 Země s vysokým rizikem (tzv. červené země)
 • Všechny osoby, které pobývaly v tzv. červených zemích déle než 12 hodin v posledních 14 dnech musí dodržovat následující podmínky vstupu:
  • Platí vše viz tzv. oranžové země,
  • Navíc musí po vstupu na území ČR podstoupit nejdříve 5. den RT- PCR test. Do oznámení negativního výsledku platí „samo-izolace“
 • Nutnost dodržovat podmínky pro vstup do restaurací, hotelů apod.  
 • Aktualizovaný seznam zemí vč. platných podmínek vstupu zde
 Země s velmi vysokým rizikem (tzv. tmavě červené země)
 • Všechny osoby, které pobývaly v tzv. tmavě červených zemích déle než 12 hodin v posledních 14 dnech musí dodržovat následující podmínky vstupu:
  • Platí vše viz oranžové země, před vstupem do ČR
  • Předložit před vstupem do ČR AJ potvrzení o negativním výsledku antigenního testu (max 48 h od odběru) či RT-PCR (max 72 hodin od odběru) testu z akreditované laboratoře (NE samotest).
  • Navíc musí nejdříve 5. nejpozději však 14. den od vstupu do ČR na vlastní náklady podstoupit RT-PCR test. Než bude výsledek testu, nutnost dodržovat „samo-izolaci“
 • Aktualizovaný seznam zemí vč. platných podmínek vstupu zde 
Země s extrémním rizikem (tzv. černá barva)
 • Platí vše viz tmavě červená země, před vstupem do ČR
  • Předložit před vstupem do ČR AJ potvrzení o negativním výsledku antigenního testu (max 48 h od odběru) či RT-PCR (max 72 hodin od odběru) testu z akreditované laboratoře (NE samotest).
  • Musí předložit potvrzení o rezervaci na RT-PCR, který bude proveden do 24 hodin od vstupu na území České republiky a mít toto potvrzení připraveno pro hraniční kontrolu.
  • Navíc musí po vstupu na území ČR se nejdříve 10. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR. Do doby výsledku RT-PCR je nutná samoizolace.​
 • Aktualizovaný seznam zemí vč. platných podmínek vstupu zde

Vše výše zmíněné MIMO vyplnění vstupního formuláře neplatí pro osoby, jimž daná země vystavila národní certifikát o očkování proti COVID-19 v AJ a zároveň:
 • Uplynulo min. 22 dní a max. 3 měsíce od první dávky (dvou-dávková vakcína)
 • Bylo ukončeno dvou-dávkové očkování a uplynulo méně než 9 měsíců od aplikace první dávky
 • Uplynulo min. 14 dní od aplikace jedno-dávkové vakcíny a maximálně 9 měsíců od vakcinace
Tyto osoby zároveň nemusí absolvovat samo-izolaci po vstupu na území ČR.
 
Udělení víza je zastupitelským úřadům ČR povoleno pouze ze zemí s nízkým rizikem (tzv. zelené země). Výjimky nespadají do roviny cestovního ruchu.
 
Aktualizované informace ohledně podmínek vstupu na území České republiky jsou popsána na webové stránce Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zahraničních věcí.