Czech Convention Bureau Inspirational Afternoon představilo aktuální trendy v oblasti MICE

Czech Convention Bureau Inspirational Afternoon představilo aktuální trendy v oblasti MICE

DomůAktualityCzech Convention Bureau Inspirational Afternoon představilo aktuální trendy v oblasti MICE
Aktuální trendy v kongresovém a incentivním turismu, stejně tak jako případové studie jednotlivých evropských convention bureaus a mezinárodních asociací představila konference Czech Convention Bureau Inspirational Afternoon. V hotelu Vienna House by Wyndham Diplomat v Praze ji uspořádala Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism a zúčastnilo se ji více než 150 zástupců regionů, hotelů, venues i cestovních kanceláří a kongresových organizátorů.
„Na akci se nám podařilo domluvit skvělé mezinárodně uznávané řečníky k tématům, která jsou pro MICE svět naprosto zásadní. Ať už se jedná o budoucí vývoj kongresů, výstav, konferencí a eventů, návod, jak postupovat při změně značky destinace či změně myšlení, ale také k problematice udržitelnosti eventů a jejich dopadům na společnost,“ uvádí Tereza Hofmanová, vedoucí manažer Czech Convention Bureau.
 
Současným trendům se věnoval ve své prezentaci Matthias Schultze, ředitel German Convention Bureau a zástupce inovační platformy Future Meeting Space, který seznámil příchozí s výsledky studie zaměřené na možné scénáře budoucího vývoje v oblasti MICE a představil tzv. nový ekosystém eventů, který vzniká pod vlivem řady faktorů a současných trendů jako jsou nové technologie, mobilita, udržitelnost atd. Ve své výzkumné fázi se platforma Future Meeting Space zaměřila na celkem deset oblastí, do analýzy byly zahrnuty  také změny v informovanosti a postojích ve společnosti.
 
Evropa byla zároveň prezentována jako kontinent, který je lídrem v oblasti MICE, kdy se více než 52 % akcí každoročně koná právě zde. Během prezentace byl zohledněn také trend virtualizace akcí, kdy jejich hybridní podoba zůstane do budoucna jejich automatickou součástí, zároveň ale fyzická podoba akcí přes veškerý technologický a digitalizační pokrok zůstává do budoucna jejich nedílným a nenahraditelným základem.
 
Velmi inspirativní model politiky, ve kterém jsou eventy důležitým katalyzátorem sociálních a ekonomických změn a hnacím motorem budoucího rozvoje země, představil ředitel odboru Business Events Visit Scotland a člen poradního výboru PCMA (Professional Convention Management Association) Neil Brownlee.
 
Rebranding destinace přiblížil Eric Bakermans, ředitel odboru marketingu a kongresů Netherland Board of Tourism & Conventions, na případové studii dokumentující přechod z dlouhodobě užívaného názvu „Holland“ na „The Netherlands“. Rebranding destinace je ostatně i tuzemských tématem, v zahraničí se začíná stále častěji užívat kratší název Česko/Czechia.
 
Zástupkyně mezinárodní společnosti IMEX Group, Liz Brand, se zaměřila na nové iniciativy v oblasti udržitelnosti a bezbariérovosti, kterým se společnost dlouhodobě věnuje. Prezentaci doplnila Tamara Bernstein, regionální ředitelka mezinárodní kongresové asociace ICCA (International Congress and Convention Association), která představila dlouhodobé cíle asociace včetně základních pilířů aktivit v roce 2023.

"Velmi nás těší zájem partnerů o akci a velmi pozitivní zpětná vazba, kterou jsme získali. Příchozí velmi přivítali možnost inspirovat se v zahraničí a seznámit se se zajímavými případovými studiemi. V současné době už se soustředíme na přípravu další akce, která se uskuteční na konci února a bude zaměřena na prezentaci nabídky jednotlivých regionálních convention bureaus," doplňuje Tereza Hofmanová.

Více informací:
Tereza Hofmanová
Vedoucí manažer Czech Convention Bureau
hofmanova@czechtourism.cz