CzechTourism dnes otevře druhou výzvu ke spolupráci na akcích

CzechTourism dnes otevře druhou výzvu ke spolupráci na akcích

DomůAktualityCzechTourism dnes otevře druhou výzvu ke spolupráci na akcích
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism dnes v 18 hodin otevře druhé kolo příjmu žádostí o partnerství na kulturních, sportovních, gastronomických či společenských eventech, které mají silný potenciál pro cestovní ruch v České republice. Aktuální rozpočet pro eventovou spolupráci ve výši 5 milionů korun vychází ze finančního zůstatku z prvního kola výzvy a z úspor ze zrušených či přesunutých akcí z důvodů pandemie covid-19. Agentura bude vybírat maximálně čtyři akce do kategorie Globální event a jednu do kategorie Série.
Spolupráce agentury CzechTourism na akcích probíhá formou nákupu mediálního prostoru a marketingového plnění spojeného s eventem, které využívá k podpoře cestovního ruchu a budování a propagaci značky Česká republika doma i v zahraničí. Kritéria hodnotícího formuláře zohledňují mimo jiné návštěvnost akce, či její unikátnost, mediální zásah plánovaných marketingových aktivit, počet domácích i zahraničních návštěvníků, nabízené obsahové materiály a možnost jejich využití pro prezentaci ČR a jejích regionů.
 
Žádat o partnerskou spolupráci je možné ZDE v termínu od 22. 6. 2021 od 18:00 hodin do 3. 7. 2021 do 18:00 hodin. Hlásit se mohou pouze subjekty, které se nepřihlásily v prvním kole příjmu žádostí.
 
Agentura CzechTourism vyzývá žadatele, aby si řádně přečetli metodiku hodnocení, kde jsou popsány priority spolupráce, cíle a požadované formy spolupráce. Počet vybíraných eventů a systém hodnocení, maximálních alokací a jejich výpočet je popsán taktéž v metodice dostupné ZDE.
 
Kontaktní osoba: Lukáš Bajer, bajer@czechtourism.cz