Aktualizovaná pravidla pro vstup či návrat do České republiky

Aktualizovaná pravidla pro vstup či návrat do České republiky

DomůAktualityAktualizovaná pravidla pro vstup či návrat do České republiky
Od pondělí 28. června je v platnosti aktualizované Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19. V zelené kategorii je od pondělí 28. června nově Estonsko, Francie, Chorvatsko, Litva a Lucembursko. Nizozemsko a Španělsko jsou nyní v oranžové kategorii. V červené kategorii jsou nově Kanárské ostrovy.
Všichni lidé vstupující do České republiky budou i nadále muset dodržovat aktuální pravidla, jako je očkování, testy PCR nebo potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19.
Občané EU+ budou moci do ČR při splnění všech epidemiologických podmínek přicestovat za jakýmkoliv účelem včetně turistiky. Pro ostatní země mimo EU+ zůstává v platnosti zákaz vstupu na území ČR, s výjimkou zelených zemí a vybraných kategorií v souladu s koordinovaným postupem EU.
Základní epidemiologická pravidla jsou nastavena v závislosti na riziku nákazy koronavirem v zemi, ve které daná osoba pobývala déle než 12 hodin v posledních 14 dnech. Pravidla pro cestování ze zemí s extrémním rizikem zůstávají stejná, tzn., platí povinnost absolvování testu před příjezdem a dvou testů a samoizolace po příjezdu.
Od 1. července bude v rámci EU používán při cestování výhradně Digitální COVID certifikát EU  o očkování, testu nebo prodělaném onemocnění. Plně očkované občany České republiky čeká zmírnění pravidel při cestování po celé Evropské Unii.

Země s nízkým rizikem (tzv. zelené země)
 • Bez jakýchkoliv omezení vstupu do ČR (nutnost dodržovat podmínky pro vstup do restaurací, hotelů apod.)
 • Seznam zemí: Albánská republika, Australský svaz, Bulharská republika, Estonská republika, Finská republika, Francouzská republika, Hongkong, Chorvatská republika, Islandská republika, Italská republika, Izrael, Japonsko, Korejská republika, Libanonská republika, Lichtenštejnské knížectví, Litevská republika, Lucemburské velkovévodství, Macao, Maďarská republika, Maltská republika, Norské království, Nový Zéland, Polská republika, Rakouská republika, Republika San Marino, Republika Severní Makedonie, Rumunská republika, Singapurská republika, Slovenská republika, Spojené státy americké, Spolková republika, Německo, Srbská republika, Thajské království, Tchaj-wan, Vatikánský městský stát a Baleárské ostrovy a Madeira. 
Země se středním rizikem (tzv. oranžové země)
 • Všechny osoby, které pobývaly v tzv. oranžových zemích déle než 12 hodin v posledních 14 dnech musí dodržovat následující podmínky vstupu:
  • Vyplnění online formuláře pro vstup do ČR (https://plf.uzis.cz//) a jeho předložení na vyžádání před vstupem na území ČR (tištěný či online, NE pouze SMS)
   • Neplatí pro děti mladší 5 let nebo pro ty, kteří již onemocnění COVID prodělali.
   • Lidé, kteří onemocněli na COVID musí mít potvrzení od lékaře, které musí obsahovat: jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště a informace o tom, že osoba prodělala COVID. Na základě tohoto potvrzení může osoba přijet do ČR, do 180 dní od data pozitivního testu na COVID.
  • Předložit před vstupem do ČR AJ potvrzení o negativním výsledku antigenního (starý max. 24 hodin před započetím cesty) či PCR (starý max 72 hodin před započetím cesty) testu z akreditované laboratoře (NE samotest). Odkaz na seznam antigenních testů, které budou uznávány v rámci členských států Evropské unie zde.
   • Místo výše zmíněného mohou předložit potvrzení o prodělání Covid-19 v AJ od lékaře působícího na území ČR či EU, a to v případě že:
    • Nemají příznaky Covid-19, absolvovali stanovenou karanténu po pozitivním testu a zároveň od prvního pozitivního PCR testu uplynulo déle než 14 dní a zároveň méně než 180 dní
 • Nutnost dodržovat podmínky pro vstup do restaurací, hotelů apod.  
 • Seznam zemí: Andorrské knížectví, Belgické království, Dánské království, Irská republika, Kyperská republika, Lotyšská republika, Monacké knížectví, Nizozemské království, Portugalská republika (včetně Azorských ostrovů), Řecká republika, Slovinská republika, Španělské království, Švédské království, Švýcarská konfederace.
 
Země s vysokým rizikem (tzv. červené země)
 • Všechny osoby, které pobývaly v tzv. červených zemích déle než 12 hodin v posledních 14 dnech musí dodržovat následující podmínky vstupu:
  • Platí vše viz tzv. oranžové země,
  • Navíc musí po vstupu na území ČR max. do 5 dnů absolvovat na vlastní náklady PCR test. Do oznámení negativního výsledku platí „samo-izolace“
 • Nutnost dodržovat podmínky pro vstup do restaurací, hotelů apod.  
 • Seznam zemí: Kanárské ostrovy.
 
Země s velmi vysokým rizikem (tzv. tmavě červené země)
 • Všechny osoby, které pobývaly v tzv. tmavě červených zemích déle než 12 hodin v posledních 14 dnech musí dodržovat následující podmínky vstupu:
  • Platí vše viz oranžové země, před vstupem do ČR však mohou předložit pouze PCR test (starý max 72 hodin před započetím cesty) s AJ potvrzením od akreditované laboratoře (NE samotest)
  • Navíc musí nejdříve 5. nejpozději však 14. den od vstupu do ČR na vlastní náklady podstoupit RT-PCR test. Než bude výsledek testu, nutnost dodržovat „samo-izolaci“
 • Seznam zemí: Všechny ostatní státy věta, které nejsou uvedeny v kategorii výše či v kategorii s extrémním rizikem nákazy COVID-19 (tzv. černá barva). 
 
Vše výše zmíněné MIMO vyplnění vstupního formuláře neplatí pro osoby, jimž daná země vystavila národní certifikát o očkování proti COVID-19 v AJ a zároveň:
 • Uplynulo min. 22 dní a max. 3 měsíce od první dávky (dvou-dávková vakcína)
 • Bylo ukončeno dvou-dávkové očkování a uplynulo méně než 9 měsíců od aplikace první dávky
 • Uplynulo min. 14 dní od aplikace jedno-dávkové vakcíny a maximálně 9 měsíců od vakcinace
Tyto osoby zároveň nemusí absolvovat samo-izolaci po vstupu na území ČR.
 

V případě pozitivního testu po příjezdu do ČR
 1. Cizinec, který před příjezdem do ČR musel vyplnit formulář, tam má napsané místo pobytu. Po provedení PCR testu se tam přesune do samo-izolace a pokud mu vyjde PCR pozitivní, zůstane tam a bude ho kontaktovat KHS (krajská hygienická stanice) - bude mu nařízena 14denní karanténa. Pokud nemá mutaci (brazilská, jihoafrická, indická) a je poslední 3 dny karantény bez obtíží, je mu automaticky ukončena 15. den (den testu je den 0). Pokud má mutaci, což mu oznámí KHS při tom prvním hovoru, musí být jeho karanténa ukončena po konzultaci s KHS PCR negativním testem – délka karantény bude v případě pozitivních testů řešena s KHS individuálně. Stejné podmínky budou platit i v případě, že vyjde pozitivní test vyžadovaný pro návrat do domovské země. 
 1. Čech po návratu z ciziny: stejná pravidla, akorát místo KHS komunikuje se svým praktickým lékařem.
 
 
Udělení víza je zastupitelským úřadům ČR povoleno pouze ze zemí s nízkým rizikem (tzv. zelené země). Výjimky nespadají do roviny cestovního ruchu.
 
Podmínky vstupu jsou popsána v níže uvedených schématech. První schéma popisuje pravidla pro občany ČR a cizince s pobytovým oprávněním vydaným Českou republikou, občany EU+ a cizince s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemích EU+. Druhé schéma zobrazuje pravidla pro vstup ostatních cizinců.
Pravidla vstupu a návratu do ČR účinnost od 21. června 2021, část A
- občané ČR a cizinci s pobytovým oprávněním vydaným Českou republikou
- občané EU+ a cizinci s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemích EU+


Pravidla vstupu a návratu do ČR účinnost od 21. června 202, část B
- občané třetích zemí, kteří nemají vydané pobytové oprávnění Českou republikou nebo nemají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v jiné zemi EU+
- občané třetích zemí, kteří mají vydané krátkodobé vízum Českou republikou před 11. 5. 2020 a kteří mají vydané krátkodobé nebo dlouhodobé vízum v jiné zemi EU+
Přehledné tabulky na:
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/