Globální kritéria pro udržitelný cestovní ruch

Globální kritéria pro udržitelný cestovní ruch

Rada pro globální trvale udržitelný cestovní ruch

DomůCzech Convention BureauUdržitelné akceGlobální kritéria pro udržitelný cestovní ruch
Počínaje rokem 2007 koalice 27 organizací – Partnerství pro globální kritéria pro udržitelný cestovní ruch – se spojily, aby tato kritéria vyvinula. Od té doby oslovily skoro 100 000 poskytovatelů v cestovním ruchu a analyzovaly přes 4 500 kritérií z více než 60 existujících osvědčení a dalších dobrovolných souborů kritérií a obdržely komentáře od nejméně 1 500 osob.

Kritéria GSTC pro destinace s ukazateli výkonnosti a cíli udržitelného rozvoje

Kritéria Globální rady pro udržitelný cestovní ruch („Global Sustainable Tourism Council“, GSTC) byla vytvořena s cílem zajistit společné chápání udržitelného cestovního ruchu. Kritéria GSTC pro destinace – neformálně známá také jako „GSTC-D“ – představují minimum, o jehož dosažení by měla usilovat každá turistická destinace. Jsou uspořádána do čtyř hlavních témat: udržitelné řízení, socioekonomické dopady, kulturní dopady a dopady na životní prostředí. Jsou aplikovatelná na celé odvětví cestovního ruchu.

K čemu kritéria slouží?

Příklady použití kritérií GSTC pro destinace jsou následující:

 • slouží jako základ pro certifikaci udržitelnosti,
 • slouží jako základní pokyny pro destinace, které se chtějí stát udržitelnějšími,
 • pomáhají spotřebitelům identifikovat destinace zaměřené na udržitelný cestovní ruch,
 • slouží jako společný jmenovatel pro informační prostředky k rozpoznání destinací a informování veřejnosti o jejich udržitelnosti,
 • pomáhají certifikačním a dalším dobrovolným programům na úrovni destinací zajistit, aby jejich standardy splňovaly široce přijímanou úroveň kvality,
 • nabízí vládním, nevládním a soukromým programům výchozí bod pro rozvoj požadavků na udržitelný cestovní ruch,
 • slouží jako základní vodítko pro vzdělávací a školicí instituce, jako jsou hotelové školy a univerzity,
 • zastupují vedoucí úlohu, která inspiruje ostatní k činnosti.

KE STAŽENÍ ZDEOborová kritéria GSTC

Kritéria Globální rady pro udržitelný cestovní ruch („Global Sustainable Tourism Council“, GSTC) byla vytvořena s cílem zajistit celosvětově jednotné chápání „udržitelného cestovního ruchu“ a představují minimum, o jehož dosažení by měl usilovat každý podnik v cestovním ruchu. Jsou uspořádána do čtyř hlavních témat: efektivní plánování udržitelnosti, maximalizace sociálních a ekonomických přínosů pro místní komunitu, posílení kulturního dědictví a snížení negativních dopadů na životní prostředí. Jsou aplikovatelná na celé odvětví cestovního ruchu.

Příklady použití kritérií jsou následující:

 • slouží jako základ pro certifikaci udržitelnosti,
 • slouží jako základní vodítko pro podniky všech velikostí, aby se staly udržitelnějšími, a pomáhají podnikům při výběru programů udržitelného cestovního ruchu, které splňují tato globální kritéria,
 • zajišťují lepší přístup na rostoucí trh s udržitelnými produkty a slouží jako vodítko jak pro cestovatele, tak pro cestovní kanceláře při výběru dodavatelů a programů udržitelného cestovního ruchu,
 • pomáhají spotřebitelům identifikovat správné programy a podniky zaměřené na udržitelný cestovní ruch,
 • slouží jako společný jmenovatel pro informační prostředky k rozpoznání poskytovatelů služeb udržitelného cestovního ruchu,
 • pomáhají certifikačním a jiným dobrovolným programům zajistit, aby jejich standardy splňovaly široce přijímanou úroveň kvality,
 • nabízí vládním, nevládním a soukromým programům výchozí bod pro rozvoj požadavků na udržitelný cestovní ruch,
 • slouží jako základní vodítko pro vzdělávací a školicí instituce, jako jsou hotelové školy a univerzity,
 • zastupují vedoucí úlohu, která inspiruje ostatní k činnosti.

 


Oborová kritéria GSRC s doporučenými ukazateli výkonnosti pro cestovní kanceláře

 


Oborová kritéria GSTC s navrženými ukazateli výkonnosti pro hotely a ubytovací zařízení

 

 

Oficiální stránky Rady pro globální trvale udržitelný cestovní ruch (Global Sustainable Tourism Council): 

www.gstcouncil.org