Národní systém Kategorizace a certifikace DMO

DomůDestinační managementNárodní systém Kategorizace a certifikace DMO
Seznam certifikovaných organizací destinačního managementu (k 27. 4. 2024)

Kategorizace organizací destinačního managementu byla agenturou CzechTourism spuštěna v roce 2018, jejím cílem bylo zkvalitnění výkonu a efektivity činností právě v oblasti destinačního managementu a přispění ke zvýšení kvality a efektivity realizovaných marketingových aktivit.

Kategorizace má podobu normy, která definuje minimální požadavky na činnost organizací destinačního managementu (DMO). Vymezuje 4 kategorie DMO: lokální, oblastní, krajskou a národní, přičemž národní kategorii reprezentuje právě CzechTourism.
 

Kategorizace organizací destinačního managementu byla vytvořena za účelem certifikace organizací destinačního managementu. Kategorizace je zpracována ve formě normy, která definuje minimální požadavky na činnost DMO. Kategorizace vymezuje kategorie DMO a stanovuje pro ně závazné požadavky, na základě jejichž splnění může být organizace certifikována. Požadavky jsou definovány tak, aby co nejlépe zohledňovaly rozdílné předpoklady a potenciál cestovního ruchu v ČR. Kategorizace především upravuje podmínky pro vznik, zaměření a činnost organizací destinačního managementu a pro jednotlivé kategorie stanovuje další podstatné podmínky certifikace.

Hlavním cílem Kategorizace je zkvalitnit výkon a efektivitu činností v oblasti destinačního managementu v České republice a přispět ke zvýšení kvality a efektivity realizovaných marketingových aktivit na domácím a zahraničním trhu, a to prostřednictvím vytvoření pravidel pro činnost organizací destinačního managementu.

Proces certifikace:

V případě jakýchkoliv dotazů ke Kategorizaci DMO se prosím obraťte na e-mail dmo@czechtourism.cz.