Certifikace organizací destinačního managementu

DomůDestinační managementCertifikace organizací destinačního managementu

Veškeré souhrnné informace ke kategorizaci organizací destinačního managementu (DMO) naleznete na webových stránkách Českého systému kvality služeb, konkrétně na www.certifikacedmo.csks.cz.

Zájemcům o certifikaci jsou k dispozici metodické dokumenty kategorizace DMO a elektronický registrační formulář.

Kategorizace organizací destinačního managementu byla vytvořena za účelem certifikace organizací destinačního managementu. Kategorizace je zpracována ve formě normy, která definuje minimální požadavky na činnost DMO. Kategorizace vymezuje kategorie DMO a stanovuje pro ně závazné požadavky, na základě jejichž splnění může být organizace certifikována. Požadavky jsou definovány tak, aby co nejlépe zohledňovaly rozdílné předpoklady a potenciál cestovního ruchu v ČR. Kategorizace především upravuje podmínky pro vznik, zaměření a činnost organizací destinačního managementu a pro jednotlivé kategorie stanovuje další podstatné podmínky certifikace.

Hlavním cílem Kategorizace je zkvalitnit výkon a efektivitu činností v oblasti destinačního managementu v České republice a přispět ke zvýšení kvality a efektivity realizovaných marketingových aktivit na domácím a zahraničním trhu, a to prostřednictvím vytvoření pravidel pro činnost organizací destinačního managementu.

V případě jakýchkoliv dotazů ke Kategorizaci DMO se prosím obraťte na e-mail dmo@czechtourism.cz


Statut Certifikační komise DMO
Jednací řád Certifikační komise DMO
Seznam členů Certifikační komise
 

Seznam odborných hodnotitelů Kategorizace DMO: 
Mgr. Jakub Neumann
Mgr. Ondřej Špaček
Mgr. Pavel Pichler
Mgr. Martina Landová


Agentura CzechTourism vyhlašuje výzvu pro zájemce o zařazení do databáze zpracovatelů odborných stanovisek v rámci Kategorizace Organizací destinačního managementu:

Výzva pro zpracovatele odborných stanovisek Kategorizace DMO

 

 

Seznam certifikovaných organizací destinačního managementu (k 9. 3. 2021)Seznam doporučených vzdělávacích akcí v rámci Kategorizace DMO

Seznam vzdělávacích akcí předkládají organizace destinačního managementu, které podávají žádost o obnovení certifikátu (recertifikace) Kategorizace DMO po prvním či dalším roce platnosti.


Příklady organizátorů akcí:

  • agentura CzechTourism,
  • kraj nebo organizace destinačního managementu,
  • profesní sdružení či asociace,
  • další organizátoři vzdělávacích akcí.


Příklady vzdělávacích akcí:

  • setkání koordinátorů agentury CzechTourism,
  • konference Fórum cestovního ruchu,
  • tematické a odborné konference,
  • školení Českého systému kvality služeb,
  • odborná setkávání a předávání zkušeností,
  • odborná školení a další vzdělávací akce.
Účast na vzdělávacích akcích se vykazuje za posledních 12 měsíců při podání žádosti o recertifikaci.

Požadavek na odborné vzdělávání je stanoven v rozsahu min. 16 vzdělávacích hodin. Každá organizace může prokázat minimální rozsah těchto požadavků prostřednictvím jednoho nebo více svých pracovníků.

Při dokládání v rámci žádosti se uvádí pouze název vzdělávací akce a počet absolvovaných hodin. Další doklady nejsou vyžadovány.

Více informací naleznete v Implementačním manuálu DMO.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na dmo@czechtourism.cz.