Czech Convention Bureau se zúčastnilo zasedání Strategické Aliance Evropských Národních Convention Bureaus

DomůAktualityCzech Convention Bureau se zúčastnilo zasedání Strategické Aliance Evropských Národních Convention Bureaus
V posledních srpnových dnech (26. – 27. 8.) ve švýcarském Curychu proběhlo 15. zasedání Strategické Aliance Evropských Národních Convention Bureaus, jehož zakládajícím členem je také Czech Convention Bureau.
Strategická aliance, která sdružuje národní convention bureaus jednotlivých evropských zemí, byla oficiálně založena v říjnu 2014. Základní myšlenkou a cílem tohoto sdružení je sdílení zkušeností mezi členy a úzká spolupráce vedoucí k posílení pozice členských států i udržení evropského kontinentu na vedoucím místě v organizaci eventů na světě. Projekt je reakcí na vzrůst konkurence v oblasti kongresového průmyslu v globálním měřítku.
 
V červnu letošního roku byl zahájen projekt „Budoucí role convention bureau“ zaměřený na předpokládaný vývoj v následujících deseti letech, výzvy, příležitosti i činnosti, na které by se měla convention bureaus zaměřit. Setkání v Curychu navázalo na sérii online workshopů, během kterých byly diskutovány jednotlivé body. Výsledek jednání bude prezentován ve společné studii v první polovině října.
 
„Hlavním přínosem členství České republiky v evropské alianci je výměna zkušeností, sdílení know-how i best practices jejích členů,“ vysvětluje Tereza Matějková, vedoucí manažer Czech Convention Bureau. „Díky partnerství v tomto uskupení máme možnosti ovlivnit společné projekty a zasáhnout do témat, která jsou pro nás klíčová. Řada problémů je společných pro většinu národních convention bureaus, bez ohledu na to, jak vznikla a jakým způsobem fungují.“
 
Více informací:
Ing. Tereza Matějková
Vedoucí manažer Czech Convention Bureau
ČCCR – CzechTourism
matejkova@czechtourism.cz