Nabídka sdíleného virtuálního stánku na OTM jaro 2021 KAPACITA NAPLNĚNA

úno 1 2021 - úno 15 2021
DomůČasově omezené výzvy ke spolupráci a k účasti na akcíchNabídka sdíleného virtuálního stánku na OTM jaro 2021 KAPACITA NAPLNĚNA
5. ročník mezinárodního online veletrhu cestovního ruchu v Rusku a zemích SNS se bude konat online.Cílem akce je pomoci lokálním profesionálům v cestovním ruchu při obnově spolupráce se zahraničními partnery (výměna informací, update aktuální situace v region, aktuální možnost/nabídka spolupráce, podmínky apod.).

Předpokládaný zásah: 60 tis. účastníků denně, 160 tis registrovaných účastníků OTM z řad profesionálů

Nabídka účasti:

Sdílený virtuální stánek= prezentace rozsahu do 10 000 znaků, umístění loga na webu veletrhu, umístění 3-4 fotografií partnera na virtuálním stánku, webinář v délce minimálně 1 hodina – online vysílání, možnost účasti až dvou prezentérů od partnera, umístění speciální nabídky/katalogu na „stánku“. Podpora akce na sociálních sítích a profesních portálech.

Zvýhodněný účastnický poplatek: 10 500,-Kč/účastník vč. DPH.

Termín akce: 15.4.-5.5.2021

Podmínky účasti: účastníci dodají při potvrzení účasti:

Vyplněnou přihlášku s razítkem a podpisem, logo v křivkách, 3-4 fotografie ve velikosti 1200*800 pxl s vloženým popisem/názvem, fotografii účastníka, zápis do katalogu

Termín potvrzení účasti: do 15.2.2021

POZOR: Kapacita K 23. 2. NAPLNĚNA

PŘIHLÁŠKA

Kontakt:

Alena Kudílková

Ředitelka Zahraničního zastoupení CzechTourism Rusko, Moskva

E-mail: kudilkova@czechtourism.com

Mobil: +7 916 766 0829