24-hodinový MICE Retreat Event: Revoluční způsob nového businessu a networkingu

24-hodinový MICE Retreat Event: Revoluční způsob nového businessu a networkingu

DomůAktuality24-hodinový MICE Retreat Event: Revoluční způsob nového businessu a networkingu
Zahraniční zastoupení Velké Británie a Irska a Czech Convention Bureau tento rok navázali na již tradiční listopadové networkingové večeře zaměřené na MICE sektor novým inovativním konceptem 24-hodinového MICE Retreat Eventu, který otevřel nové možnosti propojení mezi českými partnery a britskými nákupčími.
„Za účasti 20 českých partnerů z oblasti hotelnictví, DMCs a dalších služeb cestovního ruchu a 20 britských nákupčích ze segmentu MICE se 24-hodinový MICE Retreat v krásném historickém prostředí De VereTortworth Court stal zázemím pro inspirativní diskuse a nová spojení. Tento způsob workshopu jsme vyzkoušeli poprvé a vzhledem k velmi pozitivním ohlasům určitě budeme v budoucnosti s podobnými akcemi pokračovat,“ uvedla Tereza Hofmanová, vedoucí manažerka Czech Convention Bureau.
 
První den byl po networkingovém obědě obohacen o teambuildingovou část, kde se účastníci mohli ponořit do tradic českých Vánoc a vytvořit vlastní vánoční věnec, a to úplně od základu. Účastníci při této aktivitě měli více času poznat ostatní partnery i jinak než jen ve formálním businessovém prostředí. Večer pak nabídl unikátní zážitek řízené degustace českých vín z jižní Moravy v úžasném prostředí oranžerie, kdy se účastníci mohli cítit téměř jako v Lednici.
 
Druhý den pak poskytl dopoledne plné produktivních 1:1 schůzek, které vedly k hlubší obchodně zaměřené interakci mezi českými partnery a britskými nákupčími. Hlavními tématy schůzek byla široká nabídka České republiky v rámci sektoru MICE a příležitosti pro pořádání eventů.
 
Reakce z obou stran byly skvělé – britští nákupčí uvítali rozmanitost českých partnerů a možnost získat mnoho nových informací, které obohatí jejich práci s klienty. Čeští partneři pak ocenili nový formát akce, který poskytl více času pro navázání cenných kontaktů.
 
Hana Gráfová z Passion for Prague uvedla: „Formát akce byl naprosto skvělý. První den dostali nákupčí při různých aktivitách první představu o tom, co od České republiky očekávat, jaký tip incentivních aktivit je zde možné nabídnout. Při osobních schůzkách druhý den tak již bylo na co navazovat. Za mě velmi vydařený event s možností vytvoření silnější vazby k nákupčím.“
 
„I když noční příjezd do tajemného hradu na ubytování vypadal malinko strašidelně, celá akce byla naprosto úžasná. Bylo skvělé se bavit při tvorbě vánočních věnců, povídat si nad výbornými víny z jižní Moravy a samozřejmě velmi přínosný byl druhý den a vzájemná obchodní setkání tváří v tvář. Těším se, že tohle by jen začátek budoucí spolupráce, a že budeme moci v budoucnu přivítat více akcí z UK u nás v regionu,“ okomentovala akci Ivana Frýdlová Děcká, destinační a MICE manažer Moravian-Silesian Tourism.
 
„Při zavádění nových konceptů existuje vždy jistá obava, zda vše bude fungovat, ale myslím, že v tomto případě na základě reakcí účastníků, můžeme opravdu říci, že tento formát akce byl pro všechny zúčastněné zajímavým zpestřením a skvělou příležitostí pro navázání nové spolupráce mezi trhy. Celá akce byla z našeho pohledu velmi povedená,“ shrnula akci Katarína Hobbs, ředitelka zahraničního zastoupení Velké Británie a Irska.

Více informací:
Tereza Hofmanová
vedoucí manažer Czech Convention Bureau
hofmanova@czechtourism.cz

Katarína Hobbs
ředitelka zahraničního zastoupení Velké británie a Irska
hobbs@czechtourism.com