Soutěž Tourfilm

Soutěž Tourfilm

Soutěž videosnímků navazující na tradici nejstaršího mezinárodního filmového festivalu s cestovatelskou tematikou na světě.

DomůSoutěž Tourfilm
Přihlaste své video propagující Českou republiku nebo její tradice a vyhrajte trip za 50 000 Kč. Nejpovedenější snímky od nás dostanou celosvětovou marketingovou podporu v rámci našich zahraničních zastoupení!

V roce 2022 je soutěž vyhlášena jako mezinárodní. Pro amatérské, poloprofesionální i profesionální tvůrce. Porota zohlední vaše téma, zpracování, talent - předchozí zkušenosti nehrají roli. Videa v maximální délce 15 minut a ne starší 2 let vybere ve dvoukolovém hodnocení naše odborná porota. Vítěz se může těšit nejen na zážitkový výlet do ČR, ale i na propagaci svého díla na zahraničních trzích! Pro rok 2022 vyhlašujeme 2 kategorie - pro snímky propagující Českou republiky coby destinaci cestovního ruchu a pro snímky, které v rámci ČR propojují tradice  s moderním přístupem k odvětvím jako architektura, gastronomie, kultura atd..

Statut soutěže Tourfilm

Licenční podmínky pro vítěze (náhled smlouvy)

 

Soutěž videosnímků Tourfilm navazuje na nejstarší mezinárodní filmový festival s cestovatelskou tematikou na světě, který se konal od roku 1967 a jeho posláním bylo uvést a ocenit dokumentární a propagační filmy a spoty, které svou obsahovou náplní a uměleckou úrovní přispívaly k rozvoji domácího i zahraničního cestovního ruchu.  V roce 2019 se Tourfilm stal marketingovou soutěží a zaměřil se jen na snímky přispívající k propagaci regionů České republiky. 

Historie festivalu a soutěže Tourfilm

Mezinárodní festival Tourfilm patřil k nejstarším mezinárodním filmovým festivalům s cestovatelskou tematikou na světě. Konal se od roku 1967 a jeho posláním bylo uvést a ocenit dokumentární a propagační filmy a spoty, které svou obsahovou náplní a uměleckou úrovní přispívaly k rozvoji domácího i zahraničního cestovního ruchu.
V roce 1989 se Tourfilm stal členem Mezinárodního výboru filmových festivalů s tematikou cestovního ruchu (CIFFT), který byl v témže roce založen ve Vídni bratry Rudolfem a Alexanderem V. Kammelem.
V roce 2003 byla u festivalu Tourfilm zavedena národní sekci TourRegionFilm, kde byly oceňovány české propagační filmy, spoty, televizní a online programy, webové stránky a mobilní aplikace zaměřené na propagaci turistického potenciálu regionů České republiky.
Naposledy se Tourfilm ve své mezinárodní festivalové podobě konal v roce 2018, kdy k předním hostům patřil i známý cestovatel Miloslav Stingl. V roce 2019 se Tourfilm stal marketingovou soutěží a zaměřil se jen na snímky přispívající k propagaci regionů České republiky. Vzhledem ke změně konceptu byly vítězné snímky vyhlášeny v roce 2020 na slavnostním večeru při veletrhu Holiday World. Od roku 2021 jsou videa přihlašována prostřednictvím certifikovaných organizací destinačního managementu. Tourfilm má i mezinárodní část, do které se se svými snímky o České republice mohou přihlásit i autoři ze zahraničí.