Agentura CzechTourism je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a jež vyvíjí svou činnost v souladu s cíli zřizovatele, zřizovací listinou a platným statutem.

Sociální sítě

CzechTourism FacebookCzechTourism Youtube
Receive our newsletter

Receive our newsletter

Sign up to receive the latest information.
By subscribing to the newsletter, you agree to our data protection policy.