Basic information about the CzechTourism agency

HomeBasic information about the CzechTourism agency
The CzechTourism Agency is a state-subsidized organization, the founder of which is the Ministry for Regional Development of the Czech Republic and which carries out its activities in accordance with the founder's goals, the founding charter and the valid statute.

 


Základní kontaktní údaje


Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 Nové Město

Budova CzechTourism je bezbariérová.

Hodiny pro veřejnost
v pracovních dnech od 9 do 17 hodin

tel.: +420 221 580 111
fax: +420 224 247 516

IČO: 49277600
DIČ: CZ49277600
ID datové schránky: yr9mzxx

Bankovní spojení: 87637011/0710, Česká národní banka

Protiprávní jednání lze oznámit prostřednictvím oznamovacího systému Whispero na adrese https://app.whispero.eu/submit. Zde naleznete podrobnosti o možnostech a způsobech podání oznámení. 

Více kontaktů naleznete zde.

Organizační struktura 

 

Základním cílem CzechTourism je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu v zahraničí i v České republice.

K dosažení tohoto cíle plní CzechTourism v koordinaci s MMR ČR tyto hlavní úkoly:

Koordinace činností v oblasti cestovního ruchu
Podpora všestranného rozvoje cestovního ruchu, spolupráce v oblasti cestovního ruchu s orgány státní správy a samosprávy, profesními organizacemi, školami, výzkumnými a poradenskými institucemi a analogickými zahraničními institucemi, peněžními ústavy a další činnosti související se zajištěním koordinačních úkolů.
Destinační marketing
Zajišťování, podpora a koordinace marketingových aktivit na domácím a zahraničním trhu,
vytváření příznivého image turistické destinace "Česká republika" a její prosazování na domácím a zejména zahraničním trhu,stanovení a rozpracování prioritních produktů, charakteristických pro destinaci Česká republika,podpora tvorby produktů cestovního ruchu se šetrným přístupem k životnímu prostředí,
vydávání propagačních materiálů o České republice v příslušných jazykových verzích, spolupráce s regiony v ČR, angažovanost při vzniku přirozených oblastí cestovního ruchu, působení při jejich turistickém rozvoji a zatraktivnění,zakládání zastoupení v zahraničí s cílem informovat zahraniční novináře, odbornou i nejširší veřejnost o nabídce cestovního ruchu v České republice, všestranně podporovat prodej národních produktů cestovního ruchu a další činnosti související se zajištěním úkolů destinačního marketingu.
Mediální prezentace ČR, odvětví cestovního ruchu i agentury CzechTourism
Zabezpečování spolupráce s domácími i zahraničními novináři a médii, a další činnosti související se zajištěním cílů mediální prezentace.
Informační podpora cestovního ruchu
Informační servis pro odvětví průmyslu cestovního ruchu v České republice, zejména vydávání odborných zpráv, jejichž náplní a obsahem budou především marketingové a regionální informace,
spolupráce při vytváření celostátního turistického informačního systému,
a další činnosti související se zajištěním cílů informační podpory.
Výzkumné a vzdělávací činnosti
Příprava, organizace a provádění vzdělávací činnosti v oblasti cestovního ruchu a služeb za účelem zajištění a udržení konkurenceschopnosti subjektů cestovního ruchu na domácím a zahraničním trhu,
působení na českou veřejnost s cílem povzbudit vstřícné chování vůči zahraničním hostům a zdůraznění významu cestovního ruchu pro Českou republiku,
a další činnosti související se zajištěním výzkumných a vzdělávacích úkolů.
Ekonomické a administrativní zajištění chodu agentury
Činnosti související se zajištěním úkolů ekonomické a administrativní podpory