Název firmy v příslušné jazykové mutaci bude použit do katalogu vystavovatelů a jako nápis na výstavním pultu.