Popis služeb, které můžete nabídnout v rámci press / fam tripů.
Jaká je cenová nabídka služeb, cenové zvýhodnění oproti standardní nabídce.
Místo poskytnutí služby (město, oblast, konkrétní hotel, restaurace apod.).